Forerunner (Yucheng Liu, Yuchong Zhang, Zichen Liu)

Name Forerunner (Yucheng Liu, Yuchong Zhang, Zichen Liu)
Category Participants
Affiliation Zhongyuan University of Technology