I need more power (Haoyang Chen, Jialin Zhuang, Lingshuo Ding)

Name I need more power (Haoyang Chen, Jialin Zhuang, Lingshuo Ding)
Category Participants
Affiliation Fuzhou University