Op University Team (Zixi Li, Zhigao Wei, Yangxu Zeng)

Name Op University Team (Zixi Li, Zhigao Wei, Yangxu Zeng)
Category Participants
Affiliation Xiangtan University