So_Close (Minghui Jiang, Yuntao Xiang, Yongji Cai)

Name So_Close (Minghui Jiang, Yuntao Xiang, Yongji Cai)
Category Participants
Affiliation Nanjing University of Posts and Telecommunications