Bia (Shangjie Yang, Yifei Cao, Yongfei She)

Name Bia (Shangjie Yang, Yifei Cao, Yongfei She)
Category Participants
Affiliation Chengdu University of Information Technology