Pancake Conv Scallion (Dong Shurui, Si Weiye, Li Bufan)

Name Pancake Conv Scallion (Dong Shurui, Si Weiye, Li Bufan)
Category Participants
Affiliation Northeastern University at Qinhuangdao