XN (Jian Ning, Chenyang Xie)

Name XN (Jian Ning, Chenyang Xie)
Category Participants
Affiliation China University of Petroleum, Huadong