Lidaway (Tia Shi Wei, Yu Zheyuan)

Name Lidaway (Tia Shi Wei, Yu Zheyuan)
Category Participants
Affiliation NUS High School of Math and Science