centroid (Huanyi Zhou, Xinhe Yang, Yifan Zhu)

Name centroid (Huanyi Zhou, Xinhe Yang, Yifan Zhu)
Category Participants
Affiliation Changjun High School