队名叫什么。 (Penghao Zhai, Tianyi Zhou, Xubei Zhong)

Name 队名叫什么。 (Penghao Zhai, Tianyi Zhou, Xubei Zhong)
Category Participants
Affiliation Nanjing Zhonghua High School + Nanjing Jinling High School Hexi Campus