Disciples of XuQ (Ziyuan Xu, Tianqi Feng, Yihao Jiang)

Name Disciples of XuQ (Ziyuan Xu, Tianqi Feng, Yihao Jiang)
Category Participants
Affiliation Jiangsu Xishan Senior High School