[KhNURE] KIVI (Kostiantyn Denysov, Valera Grinenko, Ihor Barenblat)

Name [KhNURE] KIVI (Kostiantyn Denysov, Valera Grinenko, Ihor Barenblat)
Category Participants
Affiliation Kharkiv National University of Radio Electronics