AAU_1 (Yue Lu, Ziru Li, Jiawei Shi)

Name AAU_1 (Yue Lu, Ziru Li, Jiawei Shi)
Category Participants
Affiliation Anhui Agricultural University