Magia (Li Shang, Li Kang, Yaomin Xia)

Name Magia (Li Shang, Li Kang, Yaomin Xia)
Category Participants
Affiliation Tongji University