HEX (Jiahao Ma, Zexu Yang, Qiqi Ni)

Name HEX (Jiahao Ma, Zexu Yang, Qiqi Ni)
Category Participants
Affiliation Hunan Normal University