DELIAIR (Taku Saito, Togo Sakurai, Kohei Nakamichi)

Name DELIAIR (Taku Saito, Togo Sakurai, Kohei Nakamichi)
Category Participants
Affiliation University of Tokyo