Ningbo Tech 1 (Kaibo Yan, Yanxin Zhang, Wenpan Zhang)

Name Ningbo Tech 1 (Kaibo Yan, Yanxin Zhang, Wenpan Zhang)
Category Participants
Affiliation NingboTech University