WHQ Sing (Qingyu Shi, Yiping Liu, Langrui Qi)

Name WHQ Sing (Qingyu Shi, Yiping Liu, Langrui Qi)
Category Participants
Affiliation Universal Cup